راهنمای تهیه مقاله برای مجله پژوهشهای به زراعی

مجله پژوهش‎های به‎زراعی، مقاله‎های پژوهشی مقاله ­های پژوهشی تهیه شده در زمینه تنش­های محیطی غیر زنده و زنده در علوم زراعت و اصلاح نباتات (زراعت، اصلاح نباتات، ژنتیک، فیزیولوژی، اکولوژی، بیوتکنولوژی گیاهان زراعی و رشته ­های مرتبط با این علوم) را که به زبان فارسی نوشته شده و به هیچ مجله­ای جهت چاپ ارسال نشده و قبلاً نیز در هیچ مجله­ای انتشار نیافته باشند را با رعایت نکات زیر جهت چاپ می­پذیرد. در این رابطه مقالاتی که چکیده آن‎ها در همایش‌های علمی داخلی یا خارجی ارائه و چاپ شده باشد مثتثنی هستند. 

روش نگارش

تمام مقاله باید روی کاغذ سفید بدون آرم به قطع 21×28 سانتی­متر (A4)، با فاصله سطور (1.5 lines) و رعایت سه سانتی­متر حاشیه در چهار طرف تایپ شده باشد. تا حد امکان از به کار بردن کلمات خارجی در متن خودداری شود.

اسامی علمی (لاتین) بایستی به صورت ایتالیک در پرانتز نوشته شوند.

اسامی نگارنده(گان) که مقالات خود را در نشریات داخلی به چاپ می‎رسانند، باید به صورت فارسی و نگارنده(گان) خارجی باید به زبان انگلیسی باشد و به دنبال آن سال ذکر گردد.

مراجع با ذکر تاریخ بعد از فارسی آن به لاتین در متن قید ­گردند.

تا حد امکان از نوشتن پاورقی اجتناب گردد، مگر در مواردی مثل مرتبه علمی و محل کار نگارنده (گان) که با اعداد  1 ،2 و ... در پاورقی مشخص می‌شوند.

قبل از نقطه (.) و کاما (،) فاصله لازم نیست، ولی بعد از آن­ها یک فاصله باید رعایت شود.

محتوای مقاله نباید از 15 صفحه تجاوز کند.

از هر مقاله باید سه نسخه کامل تایپ شده با برنامه (Word 2003) به همراه CD فایل کامل مقاله مربوطه و فایل شکلها در محیط Excell جهت بررسی به نشانی دفتر مجله ارسال و یا به آدرس پست الکترونیکی آن Email گردد.

پس از داوری و در صورتی که مقاله پذیرفته شود، نتیجه به نحو مقتضی به اطلاع نگارنده (گان) می­رسد.

نوع قلم فارسی B Nazanin با سایز 13 و نوع قلم لاتین Times New Romanبا سایز 11 انتخاب شود. عنوان‌ها به صورت Bold ذکر شوند.

توصیه می‎شود قبل از تهیه مقاله ضمن مطالعه کامل راهنمای تهیه مقاله، مقالات چاپ شده در شماره‎های قبلی از نظر فرمت تهیه ملاحظه گردد تا آماده‎سازی مقاله با صرف وقت کم‎تر و دقت بیش‎تری صورت پذیرد.

 برگ ­شناسه

عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی و سمت نگارنده (گان)، نام دانشگاه و مؤسسه پژوهشی که نگارنده (گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند و آدرس نگارنده (گان) روی صفحه درج گردد. مشخص کردن نگارنده مسئول مکاتبات و آدرس الکترونیکی وی الزامی است. نگارنده مسئول (مکاتبه کننده) باید تأیید­یه سایر نگارندگان را نیز هنگام تحویل مقاله ارایه نماید.

 ترتیب بخشها

بخش‌های مختلف مقاله به ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، سپاسگزاری (در صورت تمایل)، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی

 عنوان مقاله

عنوان مقاله باید فشرده و گویای محتوای مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند.

 چکیده

چکیده، باید فشرده­ی گویایی از مقاله با تأکید بر هدف، مواد و روش تحقیق و نتایج باشد، در یک پاراگراف نوشته شده، از 250 کلمه بیشتر نباشد. در انتهای چکیده حداکثر 7 واژه کلیدی قید شود.

 مقدمه

در این بخش پس از اشاره کافی به منابع و پژوهش­های اجرا شده قبلی (داخلی و خارجی) در زمینه مورد بحث، هدف بررسی باید به صورت کاملا روشن مطرح گردد. ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می­شود. طرز نوشتن ارجاع در متن به این صورت می‌باشد که در پایان جمله در داخل پرانتز نام خانوادگی و سال انتشار به فارسی یا لاتین (برای منابع داخلی یا خارجی) درج می‌شود. مراجعی که دو نگارنده دارند، هر دو نام و مراجعی که بیش از دو نگارنده دارند، ابتدا نام نفر اول و پس از آن واژه "و همکاران یا "et al.," و تاریخ استفاده می­شود. روش ارجاع‌دهی منابع در متن بایستی یکنواخت باشد. در مورد منابع داخلی نام نگارنده (گان) به فارسی و سال به هجری شمسی و در مورد منابع انگلیسی نام نگارنده (گان) به انگلیسی و سال به میلادی قید می‌شود. در صورتی که نام صاحب اثر در پایان جمله یا پاراگراف باشد، نام و سال در پرانتز و در صورتی که در ابتدای جمله باشد تنها سال در پرانتز قرار می‌گیرد.

مواد و روش­ها

در این قسمت باید مواد، طرح آزمایشی و روش­های مورد استفاده به طور کامل بیان شود، ولی در عین حال نیازی به شرح کامل روش­های اقتباس شده نبوده و ذکر اصول و مأخذ کافی است. ذکر نام دقیق علمی و تجاری دستگاه­ها، مواد و منابع آن­ها ضروری است.

 نتایج و بحث

نتایج تحقیق به صورت نوشتار، جدول، شکل و شکل در این قسمت ارائه می­شود. مضمون جدول­ها به هر نحو و یا هر شکل نباید درمقاله تکرار گردد. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون­ها و متن­ تشکیل می­شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول متمایز می­شود. هم چنین سر جدول با یک خط افقی از متن آن جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم می­شود. در صورت لزوم می­توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. در بالای کادر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر  می­شود. در متن جدول تا حد امکان نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد مشترک باشند، می­توان واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر نمود. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه می­شوند و ارتباط آن­ها با جدول به صورت اعداد یا حروف انگلیسی در بالا و سمت راست جملات و اعداد مشخص می­گردد. نتایج و بررسی­های آماری باید به یکی از روش­های علمی در جدول منعکس شود. چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف  معنی­دار شده باشد در سطوح 5% و 1% به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داد، ه شود و در صورتی که اختلاف معنی­دار نباشد با علامت ""nsمشخص گردد. عنوان جداول و اعداد داخل آن‌ها باید به زبان فارسی و از راست به چپ باشد. معمولاً به ازای چهار صفحه متن یک جدول یا شکل کافی است. شکلها و کارهای ترسیمی باید روی کاغذ سفید و یا کالک، خوانا و با مرکب مشکی تهیه شوند. اندازه جدول تا حد امکان از 20×12 سانتی­متر بیشتر نباشد. درخصوص رسم شکلها ترجیحاً از علائم ○●▪▫▲▼♦ به صورت توپر و توخالی استفاده شود. در مورد شکل و شکل، نوشتار بایستی درزیرشکل یا شکل باشد. عکس­ها معمولاً باید به صورت سیاه و سفید و باکیفیت مطلوب تهیه گردند. در پشت عکس­ها و شکلها نام نگارنده (گان)، عنوان مقاله و شماره شکل، عکس یا شکلها و شرح موضوع با مداد کمرنگ نوشته شود.

در این قسمت، نتایج حاصل تجزیه و تحلیل می­شوند و با توجه به هدف تحقیق بحث و نتیجه­گیری به عمل می­آید. مقایسه نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه در منابع داخلی و خارجی در این قسمت ضروری است.  نگارنده (گان) می‌توانند در صورت لزوم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات خود را برای انجام تحقیق­های بعدی در پایان بحث ارایه نمایند.

 سپاسگزاری

در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­شود، می­توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مؤثری داشته­ اند، سپاسگزاری نمود.

منابع مورد استفاده

فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله به صورت پیوسته ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی تنظیم     می­گردد. منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) زیر هم آورده می­شوند. در مورد مقاله یا کتاب­هایی که بیش از یک نگارنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول نام اولین نگارنده سپس حرف اول نام دومین نگارنده و به دنبال آن نام خانوادگی دومین نگارنده و ... ذکر می‎گردد. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن­ها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده­ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف b ,a وc در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله­های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می­شوند. در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول نام کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره جلد، و اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول نام کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد. در مورد مقاله­ای که از یک مجموعه استخراج شده است، بعد از ذکر نام نگارنده (گان) و سال انتشار کتاب، عنوان مقاله نوشته می­شود و پس از قراردادن یک نقطه و حرف "ص" و یا "PP" شماره صفحه­ های آغاز و پایان آن قسمت باخط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می­شود. سپس بانوشتن عبارت"زیرنظر"وگذاشتندو نقطه، نام ویراستار(ان) کتاب، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ خواهد آمد. در منابع مشابه خارجی به جای "زیرنظر" فقط "in" نوشته شده و "eds." مخفف "editors" آورده می­ شود.

در مورد مرجعی که نگارنده آن مشخص نیست به جای نام نگارنده کلمه "بی­نام" و در مرجع خارجی کلمه "Anonymous" ذکر خواهد شد.

مرجع یا مراجعی که ترجمه باشند (مانند کتب ترجمه شده)، در فهرست منابع بایستی به ترتیب نام مترجم یا مترجمان، سال چاپ، عنوان فارسی، درون پرانتز "ترجمه" محل انتشار و تعداد صفحات آن درج شود.

مثال: - کوچکی، ع و غ. ح. سرمدنیا. 1368. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد. 400 صفحه.

در رابطه با موارد اشاره شده مثال‎هایی ارائه می‎گردد:

- Hakim, L. 2008. Variability and correlation of agronomic characters of mung bean germplasm and their utilization for cultivar improvement program. Indonesian J. Agric. Sci., 9(1): 24-28.

- Ajman, S. and M. Ul-Hassan. 2002. Association analysis for certain plant characteristics in some local and exotic strains of mung bean (Vigna radiata). Asian J. Plant Sci., 1(6): 697-698.

- Khattak, G.S.S., M.A. Haq, M. Ashraf, G.R. Tahir, and U.K. Marwat. 2001. Detection of epistasis and estimation of additive and dominance components of genetic variation for synchrony in pod maturity in mung bean (Vigna radiata L.). Field Crops Res., 72(3): 211-219.

از شماره‌گذاری منابع اجتناب نموده و نام نگارنده (گان) به صورت توپر (Bold) قید شود.

 چکیده به زبان انگلیسی

چکیده انگلیسی مقاله باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. در پایان چکیده انگلیسی، واژگان کلیدی (Key words) آورده شود.

 سایر نکات

- به مقالاتی که مسئول مکاتبات (Corresponding author) آن مشخص نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- نگارندگان مسئول مطالبی هستند که در مقاله ­های خود بیان می­کنند.

- گروه دبیران از پذیرش مقاله ­هایی که قبلاً به صورت تک نگاشت و یا در سایر انتشارات چاپ و توزیع شده ­اند، معذور می‎باشد. بدیهی است مقاله ­های ارائه شده درکنگره­ها، سمپوزیوم­ها و یا سمینارهای داخلی و خارجی که فقط چکیده آن­ها چاپ و منتشرشده باشد مستثنی هستند.

- گروه دبیران حق قبول، رد و ویرایش مقاله­ ها را دارد.

- مقاله ­های رسیده توسط گروه دبیران مجله با همکاری متخصصان، داوری شده و در صورت تأیید با رعایت نوبت به چاپ می‌رسند.

- مقاله ­های پذیرفته نشده، برگشت داده نخواهد شد.

- مقاله ‌هایی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای مجله پژوهش های به زراعی تهیه نگردیده و با فرمت استاندارد مجله مطابقت نداشته باشند، مورد بررسی قرار نمی ­گیرند.